Avgiften är 5€ för 15 år fyllda, glöm dock inte att fylla i 0-15 åringarna för statistikens skull.

Kontonummer: FI36 4958 1040 0119 69