FUNKTIONÄRER

 

Här nedan finns förslag på funktionärslistan för 2018-2021. Titta igenom den och om ni har kommentarer, anmärkningar eller skulle vara intresserad av att vara med, ta kontakt med någon i styrelsen. Om det inte finns något att anmärka om så godkänns den vid nästa styrelsemöte. Kom ihåg att om ni inte har möjlighet att ställa upp som funktionärer på en julfest, när det blir er tur, så ska ni försöka hitta en ersättare. De som är funktionärer har gratis inträde den kvällen. 

 

Julfest 2019

Kerstin Melin                                           Mikael Melin

Maria Söderberg                                      Folke Söderberg

Stefan Häggback                                     Marika Häggback

Nina Söderberg (ordningsvakt).              Dennis Sundvik

Jakob Asplund                                         Josefine Asplund                                    

Matias Näsman                                        Tony Haals

Kristian Asplund                                       Christina Näsman

 

Julfest 2020

Yvonne Näsman                                       Hans Näsman

Bertel Sand                                               Nadja Sand

Jessica Backman (ordningsvakt)               Robin Backman

Anders Kjellman                                        Rebecca Ek

Patrik Söderberg                                       Anna-Lotta Forsström

David Söderberg                                       Josefine Hjerpe

Sandra Sundvik                                        Sara Näsman

Nina Skåtar                                               Joris Voorsluis

 

Julfest 2021

Åsa Näsman                                             Anders Näsman

Britt-Susanne Enlund                               Håkan Enlund

Charlotte Kvist                                         Tony Sundqvist

Simon Näsman                                          Nadja Källskog

Anette Antell                                           Christian Sundholm

Johan Asplund                                         Anna Bergman

Linda Holm                                             

Joakim Nyman                                         Sandra Bergfors (ordningsvakt)

 

Julfest 2022

Kim Hjortman                                          Carola Hjortman                                                     

Lenita Hjortman                                      Kenneth Finne

Alex Melin                                               Patrik Nylund

Sebastian Näsman                                 Johanna Norrgård  

Dennis Bergors                                       Emma Eklöf

Kristian Näsman (ordningsvakt)